http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA PODMIOTU
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
ORGANY SPÓŁKI
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
MAJĄTEK SPÓŁKI
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
TRYB DZIAŁANIA SPÓŁKI
PRZETARGI
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
REJESTR ZMIAN
REJESTRY,EWIDENCJE,ARCHIWA
OFERTY PRACY
RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
data publikacji:  27-06-2017 | 10:14
data ostatniej modyfikacji:  11-07-2017 | 07:53
autor dokumentu: Krystian Nowek
ostatnio modyfikowal: Ewa Helik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuje:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu określenia warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zawierania i realizacji umów o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wystawiania faktur oraz marketingu własnych produktów i usług jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów Getta 1a.
Podanie tych danych jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z art. 23 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy z dnia 7 czerwca  2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 328) i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Odbiorca usług ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo.
 
 
 


Interaktywna Polska