Przejdź do stopki

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Treść

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” sp. z o.o. w Zgorzelcu jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje od 15 grudnia 1997r.

Wspólnikami są: Gmina Zgorzelec Miasto, która posiada 45 052 udziały oraz Gmina Zgorzelec posiadająca 15 268 udziały w spółce.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 60 320 000,00 zł. (sześćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

982