Przejdź do stopki

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Treść

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuje:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu określenia warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zawierania i realizacji umów o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wystawiania faktur oraz marketingu własnych produktów i usług jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów Getta 1a.
Podanie tych danych jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z art. 23 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy z dnia 7 czerwca  2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 328) i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Odbiorca usług ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo.
 

982