http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA PODMIOTU
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
ORGANY SPÓŁKI
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
MAJĄTEK SPÓŁKI
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
TRYB DZIAŁANIA SPÓŁKI
PRZETARGI
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
REJESTR ZMIAN
REJESTRY,EWIDENCJE,ARCHIWA
OFERTY PRACY


 
REJESTR ZMIAN 
 
Treść archiwalna z dnia: 2018-08-21 10:34:35
Strona / MAJĄTEK SPÓŁKI

Aktywa Spółki na 31.12.2016 r. wynoszą:     54 657 160,34 zł

w tym: rzeczowe aktywa trwałe:                   47 042 676,17 zł

      1. środki trwałe                                     42 433 220,91 zł

  • grunty                                                2 939 951,48 zł   
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii
    lądowej i wodnej                                36 346 506,92 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny           2 550 997,43 zł
  • środki transportu                                    301 978,54 zł
  • inne środki trwałe                                   393 786,54 zł

      2. środki trwałe w budowie                      4 509 455,26 zł

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska