http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA PODMIOTU
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
ORGANY SPÓŁKI
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
MAJĄTEK SPÓŁKI
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
TRYB DZIAŁANIA SPÓŁKI
PRZETARGI
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
REJESTR ZMIAN
REJESTRY,EWIDENCJE,ARCHIWA
OFERTY PRACY
RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


 
TRYB DZIAŁANIA SPÓŁKI 
 
data publikacji:  21-07-2003 | 12:02
data ostatniej modyfikacji:  09-06-2020 | 12:56
ostatnio modyfikowal: Ewa Helik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu funkcjonuje na podstawie :

  • Umowy spółki z dnia 15 grudnia 1997 r.
  • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz.1437 z późn. zm).
  • Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego przez Zarząd Gminy Miejskiej Zgorzelec dnia 30 lipca 2002 r.
  • Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zgorzelec wydanego przez Zarząd Gminy Zgorzelec dnia 16 września 2002 r.
  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz.505 z późn. zm).
 
 


Interaktywna Polska