http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
TRYB DZIAŁANIA SPÓŁKI
STATUS PRAWNY
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
OFERTY PRACY
REDAKCJA
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
PRZETARGI
ORGANY SPÓŁKI
MAJĄTEK SPÓŁKI
ORGANIZACJA PODMIOTU
REJESTRY,EWIDENCJE,ARCHIWA
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
REJESTR ZMIAN
STATYSTYKA


 
TRYB DZIAŁANIA SPÓŁKI 
 
data publikacji:  21-07-2003 | 12:02
data ostatniej modyfikacji:  26-03-2015 | 10:13
ostatnio modyfikowal: Ewa Helik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu funkcjonuje na podstawie :

  • Umowy spółki z dnia 15-12-1997r.
  • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami).
  • Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego przez Zarząd Gminy Miejskiej Zgorzelec dnia 30-07-2002r.
  • Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zgorzelec wydanego przez Zarząd Gminy Zgorzelec dnia 16-09-2002r.
  • Ustawy z dnia 15 września 2000r. - kodeks spółek handlowych (Dz.U.Nr 94,poz. 1037 ze zmianami).
 
 


Interaktywna Polska