http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA PODMIOTU
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
ORGANY SPÓŁKI
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
MAJĄTEK SPÓŁKI
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
TRYB DZIAŁANIA SPÓŁKI
PRZETARGI
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
REJESTR ZMIAN
REJESTRY,EWIDENCJE,ARCHIWA
OFERTY PRACY
RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


 
MAJĄTEK SPÓŁKI 
 
data publikacji:  27-09-2011 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  09-06-2020 | 12:51
ostatnio modyfikowal: Ewa Helik

Aktywa Spółki na 31.12.2019 r. wynoszą:      56 896 937,48 zł

w tym: rzeczowe aktywa trwałe:                   49 766 491,48 zł

      1. środki trwałe                                     46 592 044,72 zł

  • grunty                                                2 939 951,48 zł   
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii
    lądowej i wodnej                                40 718 200,14 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny           2 435 042,38 zł
  • środki transportu                                    330 338,56 zł
  • inne środki trwałe                                   168 512,16 zł

      2. środki trwałe w budowie                       3 174 446,76 zł

 
 


Interaktywna Polska