http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA PODMIOTU
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
ORGANY SPÓŁKI
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
MAJĄTEK SPÓŁKI
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
TRYB DZIAŁANIA SPÓŁKI
PRZETARGI
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
REJESTR ZMIAN
REJESTRY,EWIDENCJE,ARCHIWA
OFERTY PRACY


 
MAJĄTEK SPÓŁKI 
 
data publikacji:  27-09-2011 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  21-08-2018 | 10:36
ostatnio modyfikowal: Ewa Helik

Aktywa Spółki na 31.12.2017 r. wynoszą:      56 531 386,21 zł

w tym: rzeczowe aktywa trwałe:                   48 100 592,24 zł

      1. środki trwałe                                     44 556 812,88 zł

  • grunty                                                2 939 951,48 zł   
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii
    lądowej i wodnej                                38 444 735,27 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny           2 470 107,48 zł
  • środki transportu                                    400 060,05 zł
  • inne środki trwałe                                   301 958,60 zł

      2. środki trwałe w budowie                       3 543 779,36 zł

 
 


Interaktywna Polska