http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA PODMIOTU
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
ORGANY SPÓŁKI
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
MAJĄTEK SPÓŁKI
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
TRYB DZIAŁANIA SPÓŁKI
PRZETARGI
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
REJESTR ZMIAN
REJESTRY,EWIDENCJE,ARCHIWA
OFERTY PRACY


 
MAJĄTEK SPÓŁKI 
 
data publikacji:  27-09-2011 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  28-06-2019 | 13:39
ostatnio modyfikowal: Ewa Helik

Aktywa Spółki na 31.12.2018 r. wynoszą:      57 464 348,56 zł

w tym: rzeczowe aktywa trwałe:                   50 725 865,08 zł

      1. środki trwałe                                     46 975 097,90 zł

  • grunty                                                2 939 951,48 zł   
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii
    lądowej i wodnej                                41 046 205,52 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny           2 494 559,37 zł
  • środki transportu                                    287 113,42 zł
  • inne środki trwałe                                   207 268,11 zł

      2. środki trwałe w budowie                       3 750 767,18 zł

 
 


Interaktywna Polska