http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
TRYB DZIAŁANIA SPÓŁKI
STATUS PRAWNY
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
OFERTY PRACY
REDAKCJA
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
PRZETARGI
ORGANY SPÓŁKI
MAJĄTEK SPÓŁKI
ORGANIZACJA PODMIOTU
REJESTRY,EWIDENCJE,ARCHIWA
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
REJESTR ZMIAN
STATYSTYKA


 
MAJĄTEK SPÓŁKI 
 
data publikacji:  27-09-2011 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  13-06-2016 | 13:23
ostatnio modyfikowal: Ewa Helik

Aktywa Spółki na 31.12.2015 r. wynoszą:     55 085 295,63 zł

w tym: rzeczowe aktywa trwałe:                   46 153 606,41 zł

      1. środki trwałe                                     43 128 527,32 zł

  • grunty                                                2 910 535,15 zł   
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii
    lądowej i wodnej                                36 730 891,74 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny           2 659 574,24 zł
  • środki transportu                                    335 251,26 zł
  • inne środki trwałe                                   492 274,93 zł

      2. środki trwałe w budowie                      3 025 079,09 zł

 
 


Interaktywna Polska